Sorry!

Hi, sorry there's no english version of this site. You're welcome to contact me or make an appointment!

Close

Dromen zijn bedrog!

Dromen zijn bedrog!

dreamtime-symbool-gouden-sterDat klopt! Dromen zijn bedrog als je afgaat op wat er precies gebeurt in de droom. Dromen vertellen immers vaak iets anders dan wat je in eerste instantie denkt. Als je een droom te letterlijk neemt blijkt dit vaak niet te kloppen en dan wordt je in zekere zin bedrogen of gefopt.
Is het niet zo dat dromen vaak een metafoor zijn? Er wordt iets anders bedoeld dan wat er gezegd of getoond wordt. Als je bijvoorbeeld droomt over verliefdheid of zwangerschap is er misschien, afhankelijk van jouw situatie op dat moment, de neiging om dit letterlijk te nemen en dan kom je de titel van dit bericht: Dromen zijn bedrog!
Als je je bij de interpretatie van een droom laat leiden door je angsten en verlangens is de kans groot dat je er naast zit met je verklaring.
Maar als je in de taal van dromen duikt en er betekenis aan weet te geven dan is het tegendeel waar. Dan kun je zeggen dat dromen een diepere waarheid of betekenis te bieden hebben.

Op de momenten waarop je denkt een inzicht op te doen over jezelf door het begrijpen van je droom, geeft dat een enorm gevoel van voldoening en verbinding met jezelf.

Loading

Genante dromen

Blog – Waar droom jij over?

Genante dromen

Heb jij ze wel eens? Dromen die je niet snel zult delen want je schaamt je er voor. Dromen over poep en pies, wc’s, dromen over moord, seks en overspel.

dreamtime-symbool-gouden-sterAls je  zo’n droom letterlijk neemt ben je er waarschijnlijk niet blij mee en wil je’m graag snel vergeten. Jammer, want als je de droom analyseert is de betekenis meestal niet waar het zich voor laat aanzien. Anders dan je dacht of niet dacht maar waar je de droom mee associeert. Dan zijn het vooral dromen die je niet begrijpt en onbekend maakt onbemind.
Zo kan een droom over poep en pies misschien verwijzen naar dringende persoonlijke behoeftes die naar buiten willen komen. En mogelijk symboliseren wc’s in een droom hoe het gesteld is met een aantal basisnoden en proberen via de droom jouw aandacht te trekken?
En heb je de neiging om een aspect van jezelf om zeep te helpen? Dan kan een droom over moord daar misschien naar verwijzen. Of zoek je persoonlijke bevrediging op een verkeerd moment en in een ongepaste situatie? Een droom over seks kan het in beeld brengen.

En zeg nou zelf, dat hebben we toch allemaal wel eens? Een droom kan je aandacht er naartoe brengen en daardoor meer inzicht geven in neigingen, miskende behoeftes en latente verlangens. Niks mis mee. En eigenlijk juist wel zinvol om je meer bewust van te worden…

Loading

Droomduiding Plantje water geven

Blog – Waar droom jij over?- Droomduiding

Dromen over plantje water geven

dreamtime-symbool-gouden-sterIn de droom herinnert de droomster zich dat ze haar plantje water wil geven. Als ze het plantje bereikt, ziet ze dat er al een plasje water om het plantje ligt. Het plantje heeft dus al water gehad, constateert ze enigszins verbaasd. Toch geeft ze het plantje nog wat water.
Droomduiding ontstaan tijdens het droomconsult
In gesprek met de droomster komt het thema verzorgen aan de orde. Een plantje water geven zoals in deze droom verwijst hier naar vanzelfsprekend verzorgen, tegen beter weten in. Hoewel de bedoelingen goed zijn kan teveel verzorging schadelijk zijn, zoals teveel water een plant geen goed doet. Tijdens het droomconsult blijkt de droomster de paralel te zien met haar verzorging en opvoeding van het jongste kind: deze wordt ouder en heeft minder zorg nodig maar wordt vaak toch nog met (te) veel zorg omringd, ook als dat eigenlijk niet nodig is…

Loading

Droomduiding man liggend op de grond

Blog – Waar droom jij over?- Droomduiding

Droomduiding man liggend op de grond

dreamtime-symbool-gouden-sterVoor ik inga op de droomduiding van man liggend op de grond zal ik eerst de droom vertellen: In de droom ziet de droomster een man liggen. De man is een bekende met wie er een onduidelijke liefdesrelatie speelt; verwachtingen, verlangens. In de droom wil de vrouw zo snel mogelijk in actie komen om de man overeind te helpen.
Droomduiding
Wat komt als eerste naar voren bij de droomduiding van man liggend op de grond? Opvallend in de droom is dat de droomster snel in actie wil komen. Dit kan wijzen op een overlevingspatroon. In gesprek met de droomster blijkt dat dit wordt geactiveerd als ze iemand in hulpeloze toestand ziet. Er spelen gevoelens van verwachting en onzekerheid mee. Er is verlangen naar verbinding , om te helpen: het moet ‘goed gaan’ met de ander.
Opvallend is ook dat communicatie ontbreekt. Hoe ervaart de man het liggen? Heeft hij behoefte aan hulp?
Deze droom geeft aanwijzingen over een (onbewust) patroon en ook biedt het een ingang om hier anders mee om te kunnen gaan: communicatie.
Dit patroon kan zich afspelen tussen de droomster en de omgeving maar kan ook innerlijk plaats vinden.Tijdens het consult komen vragen aan de orde als: Hoe ga jij om met jouw eigen gevoelens van hulpeloosheid? Hoe is het als een deel van jou, de man in de droom, zich gevloerd voelt? Is er verlangen naar contact en tegelijkertijd onzekerheid naar dit (mannelijk) aspect van jezelf ? Is er misschien paniek bij zulke gevoelens en kom jij in zo’n situatie zo snel mogelijk in actie om jezelf overeind te krijgen, te functioneren? Voel je onzekerheid en toch ook verlangen om dit aspect beter te leren kennen en er iets voor te kunnen betekenen?
Deze vragen stellen en beantwoorden geeft inzicht in wat speelt bij de droomster.

Loading